Hjælp til den valgte kasserer

Vi bidrager gerne til at klæde den valgte kasserer på til at fremlægge regnskabstallene for MR måned-efter-måned. Det sker enten via telefon, mail eller ved at mødes.

 

Hvis det ønskes, så deltager vi gerne ved MR-møder, når der skal fremlægges kvartalsregnskaber.

 

Og som fast procedure deltager vi naturligvis ved det årlige møde, hvor årsregnskabet og det kommende års budget skal gennemgås.

 

Men vi er altid klar til fleksible løsninger - efter den valgte kasserers ønsker.

 

Lidt om honorarer (B-honorar)