Hjælperedskaber til sogne

Hjælp til menighedsrådet

Vi vil gerne hjælpe menighedsrådene - først og fremmest med tryg og professionel afvikling af deres ansvar for bogførings- og regnskabsopgaven.

Men også ved budgetlægning.

Her kommer vi ud og medvirker ved et MR-møde, hvor vi gennemgår alle de faste dele af budgettet og klargør, hvor der kan bringes nybrud og "kirkens liv og vækst" i spil.

Endelig skal vi i lyset af den nye økonomilov hvert år klargøre, hvilke visioner og mål MR sætter sig for det kommende år. Det skal kommunikeres og evalueres en gang om året.

Her vil vi gerne bidrage til at sætte fokus på denne udfordring - og evt. pege på mulig hjælp til at gøre arbejdet grundigt og strategisk fornuftigt.

Vi deltager efter behov ved MR-møder, hvor kvartalsrapporter bliver gennemgået - eller vi klæder den folkevalgte kasserer på til at varetage opgaven.

Mere og bedre kirke for pengene

Vores slogan er: 
"Mere og bedre kirke - for pengene!". 
Og det slogan vil vi kæmpe meget for at efterleve i alle situationer.

Således er prisen for at være med i Kirkekasserer Vest i første omgang beregnet til ca. 20% billigere, end man har fået varetaget kassererfunktionen i det enkelte sogn hidtil! Og så vil vi endda beskedent påstå, at vi øger kvaliteten og sikrer stordriftsfordele, bl.a. også med bedre aftaler med bankerne. Og i næste omgang, hvor måske hele provstiet er med, så vil vi givetvis sætte endnu større ambitionsmål...

Huskeliste 2010, fra provstiudvalget (PU)

Frist:

Emne:

Den 1. april

Årsregnskab underskrevet af MR sendes til PU (1 stk.)

Også elektronisk indberetning

Den 15. april

Frist for PUs udmelding af driftsramme for kommende årsbudget.

Maj/juni (ny dato hvert år)

 PU udmelder budgetbevillingerne

Den 26. april 2010  
(dato fastsættes hvert år af PU)

Foreløbigt budget sendes til PU (1 stk.)

Også elektronisk indberetning

Den 1. september

Endeligt budget fremsendes til PU

Den 15. september

Organisationer har deadline her for at aflevere udspil til løn-regulering for kirkefunktionær

Den 1. oktober

Regnskab (2 stk.) med protokollat (1 stk.) underskrevet af såvel revisor som hele MR fremsendes til PU

Den 15. november

MR modtager regnskab (1 stk.) retur, godkendt eller med bemærkninge

Den 15. november

MR har her deadline for at besvare organisationernes løn-indstilling

 

 

 

 

 

Synsudskrifter fremsendes til PU senest 14 dage efter synet (2 stk.)