Konsulentydelser

Kirkekasserer Vest har heldigvis på rekordtid fået et meget godt ry - både inden for og uden for Århus Vestre Provsti.
 
Derfor er vi ved flere lejligheder blevet bedt om at hjælpe, når man i et sogn har stået med store udfordringer på det regnskabsmæssige område.
 
Vi har i perioder fungeret som kasserer og bogfører for flere sogne ved sygdom eller andre kritiske situationer.
 
Vi vil også fremefter - i det omfang det er foreneligt med egne primære opgaver - stille vores know-how til rådighed for andre sogne og provstier.
 
Det sker på konsulent-vilkår og som oftes efter et "klippekort"-system.
 
Ring eller skriv og hør nærmere...