Om Kirkekasserer Vest

Kirkekasserer Vest er stiftet d. 27. maj 2008 af fire sogne i Århus Vestre Provsti:

  • Gellerup
  • Helligånds
  • Kasted
  • Tilst Sogn.

 

Fra starten har det stået klart, at dette skulle være et åbent fællesskab, som rækker ud med tilbud til alle sogne i Århus Vestre Provsti. Og denne udrakte hånd er blevet modtaget af en række andre sogne siden.

Se nærmere om deltagende sogne d.d. her.

Kirkekasserer Vest håndterer pr. 1. januar 2012 budgetter på i alt ca. 45 mio. kr. - heraf 8,3 mio. kr. i anlæg.

Vedtægter

Der blev fra starten i samspil med Provstiet udarbejdet vedtægter, som er godkendt i Kirkeministeriet.

Forud for indtræden af nye sogne i Kirkekasserer Vest, skal der underskrives et tiltrædelsesdokument, som alle efterfølgende sogne naturligvis også har underskrevet.

Vedtægter med dette tiltrædelsesdokument kan hentes. Klik her.

Fra åbnings-receptionen for Kirkekasserer Vest

Et udsnit af de fremmødte
Fra højre: Provst Esben Andersen, daglig leder Birte Bruus Jensen og formanden Poul Langagergaard