Bestyrelsen

Kirkekasserer Vest ledes af en bestyrelse.

Hvert tilsluttet sogn vælger en repræsentant, som indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger sin formand af egen midte. Bestyerelsen fungerer som en slags "menighedsråd" i det folkekirkelige system.

Bestyrelsen består af følgende personer

 1. Gellerup (Johan Weber)
 2. Helligånds (Poul Langagergaard, formand)
 3. Kasted (Karsten Jøker Hansen, næstformand)
 4. Tilst (Birte Giedekier)
 5. Lyngby (Annemarie Møller)
 6. Møllevang (Michael Pedersen)
 7. Fårup & Sabro (Verny Højgaard Thomsen)
 8. Aaby (Thorkild Ibsen)
 9. Skjoldhøj (Per Sortkær)
 10. Hasle (Lene Lee Andersen)
 11. Brabrand (Bente Madsen)
 12. Sdr. Årslev (Henriette Linde)