Bestyrelsen

Kirkekasserer Vest ledes af en bestyrelse.

Hvert tilsluttet sogn vælger en repræsentant, som indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger sin formand af egen midte. Bestyerelsen fungerer som en slags "menighedsråd" i det folkekirkelige system.

Bestyrelsen består af følgende personer

 1. Helligåndskirken (Poul Langagergaard, formand)
 2. Kasted Kirke (Karsten Jøker Hansen, næstformand)
 3. Tilst Kirke (Birte Giedekier)
 4. Lyngby Kirke (Brian Kehlet)
 5. Møllevangskirken (Michael Pedersen)
 6. Fårup & Sabro Kirker (Verny Højgaard Thomsen)
 7. Aaby Kirke (Thorkild Ibsen)
 8. Skjoldhøj Kirke (Per Sortkær)
 9. Hasle Kirke (Lene Lee Andersen)
 10. Brabrand Kirke (Bente Madsen)
 11. Sdr. Årslev Kirke (Henriette Linde)
 12. Gellerup Kirke (Birgitte Lodberg Pedersen)