Opgaven for Kirkekasserer Vest

Kirkekasserer Vest har en meget klar opgave:
At varetage alle funktioner omkring regnskabs- og bogføringsopgaver for de tilsluttede sogne.
 
Måden hvorpå det sker er afgørende. Her vil vi forpligte os på disse tre ledestjerner:

 
Kirkekasserer Vest tilbyder denne service til medlemssognene:
 
Budget

 • Hjælper med at udarbejde budget – i samspil med MR/den folkevalgte kasserer

  • Vi fremskriver lønninger og de faste, kendte tal
  • MR/den folkevalgte kasserer bringer de ønsker, som MR har

 • Det udarbejdede udspil til budget fremlægges på et MR-møde, hvor vi gerne deltager

Regnskab

 • Udarbejdelse af årsregnskab

  • Vi udarbejder årsregnskab
  • Vi deltager i et MR-møde, hvor vi fremlægger årsregnskabet
  • Vi gør det færdig og indsender det rettidigt

Kvartalsrapporter og overvågning af økonomien

 • Vi udarbejder kvartalsrapporter med vores kommentarer til de poster, som har behov for det
 • Vi ”klæder den folkevalgte kasserer på” til selv at fremlægge kvartalsrapporten for menighedsrådet, ellers kommer vi gerne og gør det.
 • Vi giver hjælp og vejledning i brug af kiggeadgang til regnskabet i bogføringsprogrammet, så man kan følge med fra sin hjemme-pc
 • Vi deltager i menighedsrådsmøder, økonomiudvalgsmøder o.lign. efter behov og ønske
 • Vi indbyder til fyraftensmøder for formænd, evt. kontaktpersoner og kasserer ved nye love, procedurer m.m.

Ved større anlægs- og byggeopgaver

 • Vi bidrager gerne til at lave et byggeregnskab – for et meget beskedent honorar efter aftale, ud fra bilags antal

Dagligdagens kassererfunktioner

 • Vi betaler regninger (MR sikrer, at de er attesteret og anvist til betaling)
 • Vi bogfører (efter anvisning)
 • Vi udregner og indberetter moms (NB!) 
 • Vi betaler straks personlige udlæg, som medarbejdere måtte have haft
 • Vi bidrager også til at gøre arbejdet lettere (evt. med Dankort eller andre kort – og samling af bilag o.l.)

Relation til medarbejdere i dagligdagen

 • Vi deltager i stabsmøder/kalendermøder efter behov og ønsker
 • Vi indberetter løn til FLØS – og modtager diverse blanketter efter aftale
 • ...og så bestræber vi os da på fra tid til anden at "dukke op" i medlemssogne til et arrangement i ny og næ - f.eks. en koncert, en gudstjeneste, et arrangement - for på denne måde også at "være et kendt ansigt" i kirken...

Sparring og bistand for menighedsråd

 • Vi hjælper gerne med råd og vejledning vedr. opslag af stillinger, ansættelsesprocedure, ansættelsesbreve, funktionsbeskrivelse
 • Vi rådgiver i løn-indplacering, evt. rådighedstid o.l.

I hovedsagen ønsker vi altid at tilrette vores praksis, så den maksimalt passer med de ønsker og behov der er i det enkelte sogn.