Helhed

Kirkekasserer Vest vil sigte efter at tænke i helheder.
 
Det vil vi gerne forpligte os på - både over for alle de tilsluttede sogne og over for Provstiet.
 
Ingen skal være i tvivl om, at hos os vil de få en hjælp og en rådgivning, som ud over at være professionel også er præget af en helhedstænkning til sognets og sognenes bedste.