Nærhed

Nærhed - er en meget vigtig ledestjerne for os i Kirkekasserer Vest.
 
Netop når selve kasserer og bogføringsopgaven lægges fra det lokale kontor - hen til et fælles kontor på et sted, som er "på afstand", er det helt afgørende, at vi sigter efter nærhed!
 
Nærheden vil opleves på mange områder - og vi ønsker til stadighed at være i en god dialog med alle medlemssognene om deres oplevelse af nærheden.
 
Vi forsøger nærhed ved bl.a.

  • at have meget klare procedurer for arbejdsgange og udlæg
  • at komme forbi det lokale sogn så ofte det skønnes nødvendigt og dermed være et "kendt ansigt" for sognets medarbejdere og menighedsråd
  • at svare hurtigt og effektivt på telefoner og mails